15 septembrie     15  septembrie      15 septembrie     15  septembrie      15 septembrie     15  septembrie      15 septembrie     15  septembrie
70 de ani de existenţă – Gală aniversară
Concert – conferință și expoziție George Enescu, la Liceul Românesc
O excursie în Carpaţii Meridionali din România
70 de ani de activitate a Echipei de Păstrarea Tradiţiilor Româneşti din Aletea
Românii din Crâstor în excursie pe plaiuri transilvane
Corul „Pro Musica” în pelerinaj